5/5

UNREAL TOURNAMENT

UNREAL TOURNAMENT

Fortnite เป็นชื่อที่ใหญ่ที่สุดของ Epic Games ในขณะนี้ แต่สตูดิโอยังคงมีเวลาว่างมากมายในการรีบูตเกม Unreal Tournament เกมยิงสัตว์ประหลาดในตำนานแนวไซไฟ และพัฒนามาจนถึงปี 2018 และเกมนี้ยังคงเป็นเกมคลาสสิคอย่างชัดเจน