5/5

PALADINS: CHAMPIONS OF THE REALM

พาราดิน

เมื่อพูดถึงเกมยิงฮีโร่ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ OverWatch ของ Blizzard มีราคา 60 ดอลลาร์ในการเล่น แต่ Paladins: Champions of the Realm เป็นทางเลือกที่ดี ด้วยรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับ OverWatch มีฮีโร่มากกว่า 10 ตัวที่มีคลาสต่างกันให้เลือก